Vad betyder ordet Mental Träning? Om man delar upp orden mental och träning så handlar ordet mental  om tankeverksamhet. Ordet träning innebär att man övar upp och tränar den mentala förmågan.

Den mentala träningen används inom idrotten men också inom bl.a stresshantering, uppbyggnad av självkänsla och personlig utveckling.

Syftet att kombinera coachingen med mental träning  är att dessa tillsammans fungerar som verktyg för att utveckla och skapa ett liv där vi både mår bra och fungerar optimalt i vardagen.

Mental träning

Den mentala träningen delas in i två moment Grundläggande och  Målinriktad. Den Grundläggande mentala träningen består av Muskulär- och Mental avslappning. Dvs att man förbereder kroppen på en positiv förändring men också att man ger kroppen en möjlighet till återhämtning och avslappning.

Studier visar att grundläggande mental träning är mer effektiv än normal vila när det gäller att förebygga och motverka stress. Genom att uppnå ett djupt vilotillstånd där hjärnan får möjlighet till återhämtning blir den mer mottaglig för nya budskap. Regelbunden mental träning rensar bort stress och därigenom mår och fungerar man bättre i vardagen. Vi blir mer mottagliga för positiva tankar. Våra liv styrs i hög grad av tankeföreställ­ningar som finns i vårt undermedvetna. Det undermedvetna kan inte skilja på fantasi och verklighet.

I det avslappnade tillståndet  uppnår vi lättare kontakt med vårt undermedvetna och därigenom förändra våra tankar, känslor och beteenden. Den målinriktade mentala träningen handlar om att förmedla positiva budskap till det undermedvetna. Kommunikationen med det undermedvetna sker med hjälp av affirmationer (egna meningar som bekräftar dig själv) och visualiseringar (inre bilder av situationer och händelser som man önskar ska inträffa.).


Kontakta mig gärna!