JAG FÖRELÄSER FÖR ALLA OLIKA TYPER AV GRUPPER

För att göra en förändring krävs det mod och vilja att få insikt i de möjligheter som finns. Genom coachning får du verktygen som klargör dina egna resurser för att hjälpa dig själv.

Att våga förändra

lena scotte, föreläsare, mental träning, utvecklingscoach

I min föreläsning till olika sammanslutningar av grupper (nätverk, konferenser, kick-off tillfällen mm) förmedlar och inspirerar jag utifrån min egen erfarenhet.

När verkligheten kom ifatt mig och jag började inse allvaret i min egen livssituation – många resor, stress, press, prestationskrav, brist på feedback mm –  var jag tvungen att bryta ett negativt och destruktivt mönster innan det var för sent. Tack vare min självkänsla och en tillfällighet fick jag själv kontakt med en coach som hjälpte mig att hitta min väg ut ur kaoset. Detta är en föreläsning ur en av många människors vardag.

Gruppstorlek från 5-20 personer eller enligt överenskommelse.

 


Kontakta mig gärna!